No4930模特久久Aimee半脱白上衣露红色带子情趣装秀豪乳翘臀诱惑写真62P久久秀人网

No4930模特久久Aimee半脱白上衣露红色带子情趣装秀豪乳翘臀诱惑写真62P久久秀人网

 每服空心五十丸,温酒盐汤任下。引精止血熟地黄,参术茯苓萸肉姜。

盖各经之吐血,由内伤而成,经逆而吐血,乃内溢而激之使然也,其症有绝异,而其气逆则一也。治一切痰饮,痰积,积聚,拂郁,胁下闷倦,懒惰,饮食不消,或吐逆,恶心,眩晕,怔忡,时作时止。

每服一丸,水三钟,煎至一钟服。不知肝性最急,血门不闭,其血直捣于胞胎,胞胎之系,通于心肾之间,肝血来冲,必断绝心肾之路;胎因心肾之路断,胞胎失水火之养,所以堕也。

加参生化汤治产后形色脱晕,或汗多脱晕。烧蚕纸,酒下方寸。

盖生产本不可手探试,而稳婆竟以手探,胞胎以致伤损,则难产必矣。 顺经两安交心肾,归芍熟地与人参。

又产妇枕边,行醋韭投醋瓶之法,决无晕症。<目录>产后编上卷\产后诸症治法新产后禁膏粱,远浓味。

Leave a Reply